Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych u dzieci z autyzmem

Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych u dzieci z autyzmem

Wprowadzenie

 • Ogólna charakterystyka autyzmu
 • Wyzwania związane z rozwojem kompetencji społecznych u dzieci z autyzmem
 • Wpływ deficytów społecznych na funkcjonowanie społeczne i akademickie dzieci z autyzmem

Dlaczego kompetencje społeczne są ważne dla dzieci z autyzmem?

 • Kompetencje społeczne jako kluczowy czynnik wpływający na jakość życia
 • Powiązanie kompetencji społecznych z zdolnościami adaptacyjnymi u dzieci z autyzmem
 • Osobiste relacje społeczne jako podstawa tworzenia więzi społecznych i wsparcia emocjonalnego

Metody wspomagania rozwoju kompetencji społecznych u dzieci z autyzmem

 1. Terapia behawioralna
 • Poznanie zasad społecznych i umiejętności komunikacyjnych
 • Modelowanie zachowań społecznych i umiejętności społecznych
 • Nagradzanie pozytywnych interakcji społecznych
 1. Szkolenie umiejętności społecznych
 • Wsparcie w nauce rozpoznawania emocji i perspektyw innych osób
 • Ćwiczenia interakcji społecznych i wymiany społecznej
 • Uczenie strategii rozwiązywania konfliktów i komunikacji niewerbalnej
 1. Terapia przez zabawę
 • Wykorzystanie zabawy jako narzędzia do nauki umiejętności społecznych
 • Uczy osób z autyzmem jak pracować, współpracować i komunikować się z innymi
 • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez strukturalne i ukierunkowane działania

Nowe technologie w wspomaganiu rozwoju społecznego u dzieci z autyzmem

 • Aplikacje mobilne i interaktywne gry edukacyjne
 • Wirtualna rzeczywistość i symulacje społeczne
 • Platformy online do nauki i praktykowania umiejętności społecznych

Podsumowanie

 • Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych u dzieci z autyzmem jest niezwykle ważne dla ich integracji społecznej i dalszego rozwoju
 • Zastosowanie różnych metod, takich jak terapia behawioralna, szkolenie umiejętności społecznych i terapia przez zabawę może skutecznie wpływać na rozwój tych umiejętności
 • Wykorzystanie nowych technologii stwarza nowe możliwości w efektywnym wspomaganiu rozwoju kompetencji społecznych u dzieci z autyzmem

Możesz również polubić…