Rola sztuki w terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

Rola sztuki w terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

Wprowadzenie:

 • Wyjaśnienie znaczenia terapii poznawczo-behawioralnej (TPB) u dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Wpływ sztuki na rozwój i terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Cel artykułu: przedstawienie roli sztuki w TPB u dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

Rola sztuki w terapii poznawczo-behawioralnej:

 1. Wykorzystanie ekspresji artystycznej w terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi:
 • Malowanie i rysowanie jako forma wyrażania i regulowania emocji
 • Wykorzystanie plastyki w terapii jako sposób na budowanie poczucia własnej wartości
 • Tworzenie historii obrazkowych dla rozwijania umiejętności rozumienia i wyrażania się
 1. Aktualizowanie schematów poznawczych przez sztukę:
 • Wykorzystanie kolorów, linii i kształtów w celu przepracowania negatywnych przekonań i schematów poznawczych
 • Odkrywanie nowych perspektyw i rozwiązań przez odwołanie się do różnych technik artystycznych
 1. Stymulowanie twórczego myślenia i rozwiązywania problemów:
 • Zachęcanie do eksperymentowania, podejmowania ryzyka i kreatywności
 • Wykorzystanie sztuki jako narzędzia do nauki elastycznego myślenia i szukania alternatywnych strategii
 1. Uczenie umiejętności społecznych i komunikacji przez sztukę:
 • Tworzenie grupowych projektów artystycznych jako forma treningu umiejętności społecznych
 • Wykorzystanie sztuki jako narzędzia do nauki empatii, zdolności do zrozumienia perspektyw innych osób
 • Kreowanie opowieści i dialogów w sztuce jako treningu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 1. Zwalczanie objawów lękowych i depresyjnych przez sztukę:
 • Wykorzystanie sztuki jako narzędzia do terapii traumy i przetrwałych negatywnych emocji
 • Przepracowanie i transformacja emocji poprzez twórczość artystyczną
 1. Zwiększenie samoświadomości i pozytywnego postrzegania siebie:
 • Wykorzystanie sztuki jako narzędzia do odkrywania i rozwijania własnej tożsamości
 • Budowanie pozytywnych reprezentacji siebie poprzez tworzenie autoportretów i innych form sztuki
 1. Integracja sztuki z innymi technikami terapeutycznymi w TPB:
 • Wykorzystanie sztuki w połączeniu z terapią poznawczą i behawioralną
 • Przykłady integracji sztuki z innymi technikami terapeutycznymi

Podsumowanie:

 • Sztuka odgrywa kluczową rolę w terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Poprzez wykorzystanie sztuki można pomóc dzieciom w wyrażaniu emocji, twórczym myśleniu, rozwijaniu umiejętności społecznych i pozytywnego postrzegania siebie
 • Integracja sztuki z innymi technikami terapeutycznymi może przynosić dodatkowe korzyści w procesie terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

Możesz również polubić…