Części mowy to edukacja – Ucz się gramatyki angielskiej

Części mowy to jeden z podstawowych elementów języka. Jest to najmniejsza jednostka mowy, która ma znaczenie. Znaczenie słowa zależy od jego części.

Gramatyka angielska jest najbardziej skomplikowanym językiem na świecie. Jednak nie każda osoba wie, jak poprawnie posługiwać się językiem angielskim. Jest to bardzo ważna umiejętność dla ludzi, którzy chcą odnieść sukces w konkurencyjnym świecie.

Poznajmy części mowy w języku angielskim.

Słowo:

Słowo jest najbardziej podstawowym elementem każdego języka. Słowo nie ma znaczenia, jeśli nie jest połączone z innymi słowami. Jedno słowo może być użyte jako przymiotnik, rzeczownik, czasownik, przysłówek lub przyimek.

Czasownik:

Czasownik to słowo, które wskazuje na działanie. Stanowi on podstawę zdania. W języku angielskim istnieje pięć form czasowników. Są to:

Present Tense:

Czas teraźniejszy jest najczęstszą formą czasownika. Używany jest do wyrażania czasu teraźniejszego. Może być użyty w zdaniu.

Past Tense:

Jest to forma przeszła czasownika. Jest to najważniejsza forma czasownika. Może być użyta w zdaniu.

Simple Past:

Służy do wyrażenia prostej przeszłości. Używa się jej do wyrażenia akcji, która miała miejsce w przeszłości.

Gerund:

Jest to forma gerund czasownika. Jest używana do wyrażenia czasownika jako rzeczownika.

Participle:

Imiesłów jest formą gerund czasownika. Używa się jej, aby pokazać czynność, która będzie miała miejsce w przyszłości.

Adjective:

Przymiotnik to słowo, które opisuje rzeczownik. Może być użyty w zdaniu.

Noun:

Rzeczownik jest podstawą zdania. Używa się go do opisania czegoś. Istnieją dwa rodzaje rzeczowników.

Collective Noun:

Jest to rzeczownik zbiorowy. Używa się go, aby odnieść się do grupy ludzi.

Possessive Noun:

Jest to rzeczownik posesywny. Jest używany w odniesieniu do własności czegoś.

Adverb:

Przysłówek to słowo, które opisuje działanie czasownika. Może być użyty w zdaniu.

Preposition:

Przyimek to słowo, które pokazuje związek między podmiotem a przedmiotem.

Conjunction:

Spójnik to słowo, które łączy zdanie. Jest to najczęściej spotykany rodzaj spójnika.

Interjection:

Wtrącenie to słowo, które jest używane do pokazania podniecenia lub wyrażenia emocji.

Conjunction:

Spójnik to słowo, które łączy zdanie. Jest to najczęstszy rodzaj spójnika.

Interjection:

Wtrącenie to słowo, które jest używane do pokazania podniecenia lub wyrażenia emocji.

Conjunction:

Spójnik to słowo, które łączy zdanie. Jest to najczęstszy rodzaj spójnika.

Interjection:

Wtrącenie to słowo, które jest używane

 

Możesz również polubić…