Części mowy Przysłówki – czym są?

Przysłówek to słowo, które dodaje do zdania pewną informację. Zazwyczaj używa się ich na końcu zdania i często są one traktowane jako modyfikator czasownika.

Poniżej znajduje się lista części mowy:

Rzeczowniki – to słowa, które opisują osobę, miejsce, rzecz lub ideę.

Czasowniki – to słowa, które pokazują, co ktoś lub coś robi.

Przymiotniki – to słowa, które opisują rzeczownik.

Pronouns – to słowa, które zastępują nazwę osoby, miejsca lub rzeczy.

Adverbs – to słowa, które mówią nam jak coś powiedzieć lub jaką czynność wykonać.

Wnioski:

Widać, że przysłówki są bardzo ważną częścią zdania, ponieważ sprawiają, że zdania są proste i jasne. Dodają również dodatkową informację, która nie jest zawarta w czasowniku lub rzeczowniku. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć użycie przysłówków. Sprawdźmy najczęściej spotykane z nich.

I am

Przysłówek – I am jest używany, aby pokazać, że mówisz o sobie.

I think

Przysłówek – I think jest używany, aby wyrazić osobistą opinię lub złożyć oświadczenie.

I never

Adverb – I never jest używany do opisania konkretnej sytuacji.

I was

Adverb – I was is used to show a past action.

I will

Adverb – I will jest używany do złożenia obietnicy lub planu.

I could

Adverb – I could jest używany do pokazania możliwości.

We were

Adverb – We were jest używany do opisania grupy ludzi lub firmy.

They were

Adverb – They were is used to show an event which is done by somebody else.

I will not

Adverb – I will not jest używany do wyrażenia negatywnej odpowiedzi.

Wnioski:

To były najczęstsze przysłówki, których używamy w życiu codziennym. Są one bardzo ważne i pomagają nam wyrazić dokładne znaczenie zdania. Jeśli jesteś studentem i nie znasz zastosowania przysłówków to powinieneś przeczytać te wskazówki i spróbować nauczyć się jak ich używać.

 

Możesz również polubić…